DANE UPRAWNIONEGO DO GWARANCJI:
* pole wymagane
** jedno z pól do wyboru wymagane

(na powyższy email zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia)
Urządzenie podlegające reklamacji:
Data zakupu:

Uwaga: w przypadku urządzenia BEZ NUMERU SERYJNEGO (np części zamienne) wpisać brak
Data pierwszego uruchomienia:
prosimy zaznaczyć jeśli dla urządzenia istnieje opcja "gwarancja od momentu uruchomienia urządzenia" lub "specjalne warunki gwarancji" oraz wypełnić pole poniżej:
ZAŁĄCZNIK:
Uwaga! Maksymalnie do 2MB.
w przypadku odmowy uznania reklamacji wyrażam zgodę na poddanie produktu utylizacji, w przeciwnym przypadku produkt zostanie odesłany na koszt klienta.
w przypadku jeśli naprawa nie jest możliwa wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań reklamowanego urządzenia (w tym niszczących) w celu stwierdzenia wystąpienia uszkodzenia.
w przypadku odmowy uznania reklamacji wyrażam zgodę na poddanie produktu utylizacji, w przeciwnym przypadku produkt zostanie odesłany na koszt klienta.
Dane do wysyłki urządzenia zastępczego:
prosimy zaznaczyć jeżeli uszkodzone urządzenie zostało wysłane na adres naszego magazynu oraz podać numer listu przewozowego:
UWAGA: przypominamy, że zgodnie z warunkami gwarancji urządzenie do naprawy, ekspertyzy powinno zostać wysłane na Państwa koszt. W indywidualnie ustalonych, szczególnych przypadkach , kiedy towar odsyłany jest na nasz koszt należy korzystać WYŁĄCZNIE z firm DHL-u lub Fedex. Inne przesyłki nie będą przez magazyn przyjmowane.