Wodne place zabaw cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Tworzą one przestrzeń do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz sprzyjają rozwojowi sprawności fizycznej. Place tego typu można spotkać w parkach wodnych, wesołych miasteczkach, nad jeziorem i w hotelach. Warto zatroszczyć się o to, by zabawa dzieci była przede wszystkim bezpieczna.

Bezpieczeństwo na wodnym placu zabaw

Przed skorzystaniem z wodnego placu zabaw powinno się zapoznać z regulaminem danej placówki oraz instrukcją obsługi proponowanych atrakcji. Zasady te najlepiej jest przekazać dziecku, aby mogło korzystać z nich w sposób świadomy. Najlepiej, aby na miejscu była osoba w postaci ratownika czy osoby nadzorującej, która monitorowałaby cały teren. Młodsze dzieci powinny bawić się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby pełnoletnie dla swojego bezpieczeństwa oraz młodszych użytkowników nie mogą korzystać z obiektu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. 

Wszelkie podejrzane zachowania, czy usterki trzeba zgłaszać pracownikom wodnych placów zabaw. Wymóg odpowiedniego stroju przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia wody. Ze wszelkich urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i pod żadnym pozorem nie powinno się nic niszczyć, ponieważ uszkodzony sprzęt może stanowić zagrożenie dla innych osób z nich korzystających. Chcąc uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu, nie powinno się wchodzić na elementy konstrukcyjne do tego nieprzeznaczone, czy próbować korzystać z atrakcji, które są zamknięte. Wodne place zabaw są świetną rozrywką, a korzystanie z nich powinno być wyłącznie radością, dlatego warto je użytkować w sposób świadomy.