Basen ogrodowy to wymarzona inwestycja wielu właścicieli prywatnych posesji. Decyzja o wybudowaniu wodnej strefy relaksu to początek procesu urzeczywistniania wizji klienta.

Priorytetowym zadaniem inwestora jest wybór profesjonalnego wykonawcy, który przygotuje projekt zgodny nie tylko z oczekiwaniami użytkowników, ale również dostosowany do możliwości terenowych i finansowych. Projektowanie basenów to skomplikowane zadanie, wymagające dużej wiedzy i doświadczenia. Warto zwrócić uwagę na najczęstsze błędy, które mu towarzyszą.

 

Jakich błędów unikać przy projektowaniu basenów?

 

  1. Zły wybór technologii. Podstawowym błędem przy wykonywaniu wstępnego projektu basenu jest niepoprawny wybór technologii, czyli nietrafiona decyzja pomiędzy niecką betonową a żelbetową. Basen zagłębiony w gruncie musi opierać się na konstrukcji betonowej, natomiast budowany na skarpie lub ponad gruntem powinien posiadać strukturę żelbetową. Żaden profesjonalny projektant nie popełni błędu w tym zakresie, dlatego projektowanie basenów należy powierzać fachowcom.
  2. Brak kontroli nad pracami ziemnymi. Prace ziemne to bardzo istotny etap budowy basenu. Nad ich wykonaniem powinien czuwać projektant i kontrolować przygotowywanie wykopu, kładzenie siatki zbrojeniowej czy utwardzanie gruntu. Błędy na tym etapie mogą mieć bardzo poważne konsekwencje.
  3. Nieprzestrzeganie norm i wytycznych. Każdy basen powinien być projektowany w trosce o bezpieczeństwo użytkowników. Z tego powodu projektanci muszą przestrzegać szeregu norm, wytycznych oraz regulacji prawnych. Określają one takie parametry, jak dopuszczalne właściwości stosowanych zapraw, rekomendowany rodzaj betonu, wymagania dla klejów czy konieczne wyposażenie.
  4. Nieprawidłowe określenie klasy obciążenia wodą. Jednym z najważniejszych elementów procesu projektowania basenów jest prawidłowe określenie obszaru zastosowania oraz klasy obciążenia wodą. Błąd w określeniu klasy obciążenia będzie negatywnie oddziaływał na właściwości wodoszczelne basenu i spowoduje dokonywanie złych wyborów materiałów – zapraw, żywic czy dyspersji polimerowych.
  5. Oszczędzanie na materiałach. Wykonywanie projektu basenu i jego realizacja wiążą się ze znacznym ryzykiem błędu, zwłaszcza na etapie prac izolacyjnych. Najczęstszym błędem jest chęć wypracowania jak największych oszczędności finansowych – taka tendencja często wiąże się z sięganiem po materiały słabej jakości. Na budowie basenu nie warto oszczędzać. Wybór materiałów najwyższej jakości to konieczność, aby wyeliminować ryzyko drogich i kłopotliwych napraw w przyszłości.
  6. Niestaranna hydroizolacja i brak uszczelnienia dylatacji. Wszystkie dylatacje techniczne i konstrukcyjne muszą zostać uszczelnione betonem lub specjalistyczną taśmą. Błędy w uszczelnianiu basenu należą do jednych z najczęstszych. Konieczne jest wykonanie testów wilgotnościowych dla podłoża i prawidłowe określenie nośności powierzchni. Hydroizolacja basenów nie może mieć mniej niż 2 mm i więcej niż 4. W przypadku konstrukcji ogrodowych najczęściej wykorzystuje w tym celu specjalistyczne folie. Pamiętajmy o odpowiednio długim czasie sezonowania niecki, który nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy. Ważne są także precyzyjne doszczelnienia otworów instalacyjnych, między innymi na dysze do hydromasażu czy oświetlenie podwodne. Uszczelnienie pomiędzy niecką a brzegiem basenu jest szczególnie istotne w wypadku basenów o wysokim lustrze wody.
  7. Ignorowanie wentylacji. Basen w osobnym budynku musi być prawidłowo wentylowany, aby uniknąć kłopotów ze skraplaniem się wody. Wentylacja mechaniczna musi być odpowiednio sprawna, a systemy klimatyzacyjne maksymalnie wydajne.