Podstawowym zadaniem wentylacji na krytym basenie jest wytworzenie i utrzymywanie właściwego mikroklimatu. Wentylacja basenowa umożliwia utrzymywanie na odpowiednim poziomie parametrów powietrza, czyli jego temperatury, wilgotności względnej i czystości. Brak troski o prawidłowy komfort cieplny na basenie sprawi, że jego użytkowane stanie się uciążliwe i może nawet zagrozić konstrukcji budynku. Rozwiązaniem tego problemu są centrale osuszające z pompą ciepła. Sprawdźmy, co warto o nich wiedzieć?

Wentylacja basenowa. Dlaczego jest ważna?

Wentylacja basenowa utrzymuje prawidłowy mikroklimat we wnętrzu hali basenowej. Niekorzystne warunki temperaturowo-wilgotnościowe przyczynią do odczuwania dyskomfortu przez użytkowników basenu. Co więcej, wilgoć i zagrzybienie mogą negatywnie oddziaływać na konstrukcję budynku i przyczynić się do niszczenia przegród budowlanych. Korozja fizyczno-biologiczna elementów budowlanych zagrozi bezpieczeństwu użytkowania obiektu. 

Koniecznością jest utrzymywanie temperatury powietrza wyższej niż temperatura wody, wilgotności względnej powietrza na poziomie 40%÷64% oraz prędkości powietrza w granicach 0,1 m/s÷0,15 m/s. Temperatura powietrza powinna wynosić ok. 30 stopni, a temperatura wody ok. 28 stopni. Objawami błędów projektowo-wykonawczych w instalacji wentylacyjnej mogą być między innymi zacieki na powierzchni sufitu, odkształcenia niektórych obszarów stropodachu, zagrzybienie wełny mineralnej, a w dłuższej perspektywie czasu występowanie stoisk wodnych i ugięcia płyt OSB.

Wentylacja basenowa. Przegląd rozwiązań

Prawidłowo wykonana instalacja wentylacji mechanicznej jest gwarantem wieloletniego funkcjonowania basenu bez konieczności dokonywania kosztownych napraw i konserwacji. Kanały wentylacyjne wykonywane są z materiałów odpornych na wilgoć i chemię basenową jak blacha ocynkowana lub płyta z pianki poliuretanowej albo wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym. Instalacja nawiewna umieszczana jest dwustrefowo w pomieszczeniu podbasenia oraz w hali basenowej. Prawidłowo wykonana wentylacja basenowa będzie odprowadzać nadmiar wilgoci na zewnątrz budynku z uwzględnieniem stopnia parowania z powierzchni lustra wody oraz optymalnie dystrybuować powietrze po hali basenowej.

Wentylacja basenowa w obiektach zamkniętych wykorzystuje urządzenia osuszające. Służą one do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni. Urządzenia instalowane są na podłodze w pomieszczeniu technicznym, podwieszane pod sufitem hali lub montowane na zewnątrz. Osuszacze i wentylatory dostarczają świeże powietrze i pozbywają się nadwyżek wilgoci. Charakteryzują się wysoką klasą wytrzymałości oraz odporności korozyjnej. W przypadku niewielkich basenów domowych i hotelowych wystarczy zainstalowanie na ścianie pomieszczenia standardowego osuszacza. W większych obiektach wykorzystuje się osuszacze kanałowe, których układ chłodniczy rozprowadza powietrze kanałami wentylacyjnymi.

Najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia to basenowe centralne wentylacyjne z odzyskiem ciepła i zintegrowaną pompą ciepła. Prawidłowo dobrana centrala wymaga obliczenia wymaganej wydajności wentylacji. Należy w tym celu pomnożyć powierzchnię użytkową przez wysokość pomieszczenia i liczbę cykli wymiany. Wydajność central basenowych podawana jest w m³/h i oznacza objętość powietrza, jaka zostanie poddana wymianie w danej  jednostce czasu. Powietrze na hali basenowej powinno być wymieniane około 4 razy w ciągu 1 godziny, a odzysk ciepła nie powinien być mniejszy niż 80%. Centrala basenowa jest zintegrowana z układem wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej. Sprawność basenowych centrali wentylacyjnych waha się od 70% do 95%. Alternatywą centrali z wymiennikiem ciepła i pompą ciepła jest tańsza centrala z rekuperatorem.