W niedługim czasie planujesz zakup/montaż basenu ogrodowego? W takim razie stoisz teraz przed wyborem jego kształtu, rozmiaru, a także umiejscowienia. Nie możesz zapominać też o pojemności niecki. Jej znajomość jest konieczna, by móc potem odpowiednio dostosować chemię, częstość pielęgnacji, jak również skuteczny system filtracji. Poza tym wynik pomoże Ci także określić wstępne koszty utrzymania basenu. Zastanawiasz się, w jaki sposób obliczyć pojemność niecki za pomocą przygotowanych do tego celu wzorów matematycznych, a może nie do końca są one dla Ciebie jasne? W takim razie zapraszamy do przeczytania tego poradnika!

Najpierw teoria – najważniejsze fakty o obliczaniu objętości basenu

Do czego tak naprawdę przyda się obliczenie objętości przydomowego basenu? Już śpieszymy z odpowiedzią! Pozwoli dokładnie wyznaczyć, ile metrów sześciennych wody zmieści się w danej niecce. Dzięki temu wyliczeniu prywatni właściciele zbiorników będą mogli skutecznie nimi zarządzać, np. dostosowując ilość stosowanej chemii do objętości basenu.

Niegdyś często stosowanym sposobem obliczania pojemności basenu było napełnienie go wodą, a następnie zmierzenie jej ilości za pomocą wodomierza. Jednak obecnie zazwyczaj objętość wylicza się przy wykorzystaniu wzorów matematycznych, które przybliżymy w dalszej części poradnika.

basen kryty

Czas na praktykę – pora na skok na głęboką wodę!

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób nie wspomina zbyt dobrze lekcji matematyki, a także rozwiązywanych podczas jej trwania zadań, dlatego w tym przypadku wytłumaczymy wszystko, jak najprościej się tylko da! No to zaczynamy! Na samym wstępie należy wspomnieć, że jeden metr sześcienny odpowiada 1000 litrom wody – wiedza ta jest kluczowa, by móc z sukcesem obliczyć później pojemność basenu zewnętrznego. Przykładowo: jeśli ten ma 4 metry sześcienne, to zgodnie z wcześniejszym opisem pomieści on 4000 litrów wody. Prawda, że proste?

Gdy posiadasz już podstawową wiedzę z tego zakresu, teraz możemy przejść do nieco trudniejszej części, w której to wskażemy wzory matematyczne pozwalające obliczyć objętość basenów o różnym kształcie. Oto najważniejsze z nich.

Baseny prostokątne:

 • wzór: długość (w metrach) × szerokość × głębokość,
 • przykład: jeśli Twoja niecka ma 8 metrów długości, 3 metry szerokości, a z kolei jej głębokość wynosi 1,60 m, to przy obliczaniu objętości należy wszystkie te dane pomnożyć, a więc 8 × 3 × 1,6, co daje 38,4 metrów sześciennych. A skoro jeden metr sześcienny odpowiada 1000 litrom, to w tym wypadku będzie to 38 400 l.

Baseny okrągłe:

 • wzór: π × promień² × głębokość (przy czym π w zaokrągleniu wynosi 3,14, a promień rozumiany jest jako połowa średnicy basenu),
 • przykład: jeśli Twój basen ma średnicę 8 metrów, a jego głębokość wynosi 2 metry, to objętość będzie liczyła: 3,14 × 4² (bo 8:2 = 4) × 2 = 100,48, co daje 100 480 litrów wody.

Baseny owalne:

 • wzór: długość × szerokość × głębokość × 0,89 (wartość ta pochodzi z przybliżenia kształtu owalnego do elipsy),
 • przykład: basen o wymiarach 7,3 × 3,7 × 1,3 będzie liczył objętość wynoszącą 31,25057 metrów sześciennych, czyli 31250,57 litrów wody.

Baseny o kształcie niestandardowym:

 • w tym wypadku nie obowiązuje jeden wzór matematyczny,
 • najlepiej będzie podzielić basen na sekcje, w zależności od tego, jaki kształt one przypominają, a następnie dopasować konkretne dane do wyżej wymienionych wzorów,
 • z racji tego, że zadanie to może przysporzyć sporo problemów, najlepiej będzie skonsultować się ze specjalistą, który przedstawi nam pewne wyliczenia.

Pragniemy dodać, że wyżej wymienione wzory na obliczenie objętości niecki nie są jedynymi obowiązującymi, ale uważamy je za najprostsze spośród powszechnie przyjętych. Jednak oprócz nich wyróżnić można również inne, np. w przypadku:

 • basenu okrągłego: średnica (w metrach) × średnica × głębokość × 785 = pojemność (w litrach),
 • basenu owalnego: długość (w metrach) × szerokość × głębokość × 785 = pojemność (w litrach).

Na podstawie tych obliczeń w szybkim czasie oszacujesz pojemność swojej niecki. Uzyskany wynik pozwoli Ci prawidłowo dobrać chemię basenową, którą dozuje się zgodnie z objętością zbiornika. Mamy nadzieję, że dzięki temu poradnikowi już wiesz, w jaki sposób to zrobić. Co więcej, w przypadku gdy Twój basen przydomowy posiada standardowy kształt, możesz także skorzystać z pomocy gotowych konfiguratorów dostępnych w Internecie, które wyliczą objętość niecki za Ciebie. Jednak nie zawsze działają one poprawnie, dlatego warto uzyskaną wartość porównać z tą, która wyszła nam po samodzielnym podstawieniu danych do wzoru.