Posiadanie basenu kojarzone jest z luksusem. Nie dzieje się tak bez przyczyny, ponieważ każda tego typu inwestycja wiąże się z wydatkami – zarówno tymi mniejszymi, jak i większymi. Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z budową basenu przydomowego warto zaznajomić się wcześniej z ewentualnymi kwestiami jego opodatkowania. W tym wpisie blogowym udzielimy odpowiedzi na następujące pytania.

  • Czy istnieje podatek od posiadania basenu?
  • W jakim kraju europejskim obowiązuje ten podatek?

Podatek od basenu – czy trzeba płacić go w Polsce?

Nie będziemy przedłużać i od razu powiemy, że w Polsce nie obowiązuje stricte podatek od posiadania basenu. Jednak nie oznacza to, że nie został on nigdzie zawarty, bowiem za tego typu prywatne kąpielisko płaci się w ramach podatku od nieruchomości – w polskim prawie basen ogrodowy, który został zamontowany na stałe w ziemi, jest uznawany za część gruntu. Wysokość podatku od nieruchomości można sprawdzić, udając się do urzędu gminy lub też przez Internet. Co więcej, corocznie dostajemy też listowną informację o kwocie podatku do zapłaty. O ile w Polsce basen ogrodowy całoroczny nie jest dodatkowo opodatkowany, o tyle niezbędne jest zgłoszenie zamiaru jego budowy jeszcze przed jej rozpoczęciem (obowiązek ten dotyczy kąpielisk o powierzchni przekraczającej 50 m2).

Pozwolenie na budowę basenu ogrodowego – najważniejsze informacje

W ramach przypomnienia lub niewiedzy w tym zakresie pragniemy wskazać, gdzie należy udać się, by uzyskać zgodę na budowę basenu o powierzchni powyżej 50 m2 (w przypadku budowy mniejszych kąpielisk nie jest to konieczne). Pozwolenie na ziemny basen całoroczny zdobędzie się, składając dokumenty w starostwie powiatowym. Wniosek powinien zawierać:

  • projekt dot. zagospodarowania działki, a także budowy basenu,
  • mapę działki, na której ma znajdować się nasz basen,
  • oświadczenie o prawie do wykorzystania nieruchomości na cele budowlane.

Decyzja w sprawie możliwości budowy basenu w ogrodzie powinna zostać wydana przez urząd w terminie do 65 dni od momentu złożenia stosownego wniosku. Należy również pamiętać, że w przypadku otrzymania tego zezwolenia wszelkie prace konstrukcyjne trzeba rozpocząć w ciągu trzech lat – zgoda ta nie jest wydawana na stałe. Zaniechanie tych kwestii prawnych i zaczęcie budowy po upływie tego okresu może skutkować nie tylko nałożeniem wysokiej kary finansowej, ale również nakazem rozbiórki na własny koszt.

ziemny basen całoroczny

Gdzie obowiązuje podatek od posiadania basenu?

Kwestia opodatkowania klaruje się już nieco inaczej w Grecji, gdyż obowiązuje tam podatek za posiadanie prywatnego basenu ogrodowego. Jego wysokość zależy od powierzchni kąpieliska, a poza tym jest określona w oparciu o dane zebrane w specjalnej ewidencji. Co więcej, wszyscy właściciele basenów zewnętrznych muszą liczyć się z tym, że wszelkie „zatuszowanie” faktu ich posiadania niesie ze sobą przykre konsekwencje. Greckie organy administracyjne ściągające podatki mogą posłużyć się bowiem zrobionymi przez siebie zdjęciami satelitarnymi/lotniczymi, aby sprawdzić, czy kwestia posiadania prywatnego kąpieliska na ogrodzie została zgłoszona.

Luksusowy basen na ogrodzie stanowi marzenie wielu osób. Przed zdecydowaniem się na jego budowę należy zaznajomić się z kwestiami prawnymi, które trzeba spełnić, aby mógł znaleźć się on na działce. Jak na razie w Polsce nie obowiązuje podatek od posiadania basenu, ale warto na bieżąco śledzić wszelkie nowinki z zakresu opodatkowania, gdyż w przyszłości może to ulec zmianie. Obecnie nie trzeba się jednak tym martwić.